Project Description

IZVEDBA IN REKONSTRUKCIJA ELEKTROENERGETSKIHI POSTROJEV V RTP

Nudimo storitve znotraj RTP kot so dobave, rekonstrukcije in servis odklopnikov 10kV, 20kV in 35kV, rekonstrukcija SN stikališč, ki so lahko prostozračna, kompaktna ali SF6 izvedbe. Prav tako izvajamo tudi servis energetskih transformatorjev v RTP ter izvedbo ureditve in preizkušanja zaščit EES (SN, NN).

Kontaktiraj nas

OSTALE STORITVE

Elektroinstalacije

Izvajamo močnostne in šibkotočne elektroinstalacije na industrijskih, stanovanjskih, poslovnih in vseh ostalih objektih.

PREBERI VEČ

Meritve kakovosti električne energije

Kakovost električne energije je v tehnološko razvitem svetu vse pomembnejši dejavnik. Proizvajalci, distributerji in porabniki električne energije…

PREBERI VEČ

Servisne storitve

Nudimo redne in izredne servise stalnih, avtomatskih in filtrskih kompenzacijskih naprav ter vzdrževanje in servisiranje aktivnih filtrov.

PREBERI VEČ

Projektiranje

Smo registrirani kot projektivno podjetje, ki izvaja kompletno projektno dokumentacijo od idejne zasnove do PGD, PZI in PID dokumentacije za vse projekte…

PREBERI VEČ

Oddaja transformatorske postaje v najem

Za potrebe zagotovitve zadostne energije na večjih in dolgotrajnih gradbiščih nudimo najem…

PREBERI VEČ

Izvedba SN kablovodov

Izvajamo srednjenapetostne kablovode z ustreznimi vodniki za povezavo med transformatorsko postajo (TP) in razdelilno transformatorsko postajo (RTP).

PREBERI VEČ

Vgradnja hranilnikov električne energije v RTP

Na zahtevo elektro distribucije izvedemo tudi vgradnjo baterijskih hranilnikov električne energije.

PREBERI VEČ
ce znak

CE OZNAKA

Za naše proizvode smo pridobili pravico do uporabe CE oznake. Oznaka CE je vidni dokaz, s katerim proizvajalec jamči odgovornost za skladnost svojega proizvoda z vsemi zahtevami predpisov v EU.   S to oznako proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Potrebujete električno rešitev? Izpolnite obrazev in mi vas bomo kontaktirali.